Rolnictwo zrównoważone

Rolnictwem zrównoważonym nazywamy efektywną produkcję bezpiecznej, wysokiej jakości żywności w sposób chroniący, a wręcz poprawiający stan środowiska naturalnego, socjalne i ekonomiczne warunki bytu rolnika i zatrudnionych w gospodarstwie pracowników jak też lokalnych społeczności. W tak rozumianym procesie produkcji powinny być również zabezpieczone zdrowie i dobrostan wszystkich wykorzystywanych w procesie produkcji gatunków.

Produkcja żywności jest jedną  z najważniejszych dziedzin przemysłu. W wielu krajach stanowi to blisko połowę PKB. W Unii wkład rolnictwa w PKB to jedynie 1,8%, ale wpływ rolnictwa na środowisko i zasoby krajobrazowe powoduje olbrzymie zainteresowanie mieszkańców Unii Europejskiej zagadnieniami produkcji rolnej.  Dla 95% z nas ochrona środowiska jest postrzegana jako priorytetowe zadanie dla Unii Europejskiej. Rosnąca świadomość ograniczonych zasobów naturalnych powoduje, że blisko 64% mieszkańców Unii wskazuje na wyższość celów ochrony środowiska w stosunku do uzyskiwanych celów finansowych.